Modernt, stilrent, stramt och elegant. Ibland vill jag förenkla och skala av. Det enkla och rena kan
dock vara det allra svåraste att göra. Jag hyser en stor respekt för min läromästare som behärskar detta.