En formgivare koncentrerar sig ofta inte enbart på ett område. Penseln t ex, hjälper mig
ibland att uttrycka saker som inte kan ges en tredimensionell form.